Visual basic

Početna
 Stranica sa puno primjera pisanja kod a u Visalu basicu
Nešto sam naučio u školi, pa sam napisao sam, a nešto pokupio tko zna gdje. Sretno! (Stranica se stalno nadopunjava novim primjerima)

  Forme Forma do forme (zalijepi jednu formu do druge)
Dvije lozinke (ako želite otvoriti prvu formu onda je jedna lozinka a drugu formu druga lozinka)
Računske operacije (Najmanji zajednički višektratnik, najveći zajednički djelitelj, savršeni brojevi, prosti brojevi, najveći broj )
Prvo mjesto ( Uvijek sljedeći dolazi na prvo mjesto,važno kod popup meny a)
Memory (primjer pisanja igre memory, za dva igrača ili na rezultat)
Random Memory kompjuter (Pamti koje polje je već otvarano i to više ne otvara)
Kalkulator
Preglednik slika

Tipke (primjer upotrebe tipki:lijevo, desno, gore, dolje)

Funkcija zbrajanje (jednostavan primjer pisanja funkcije za zbrajanje)
Stringovi ( Više primjera za rad sa stringovima)
Dvodimenzionalna polja (rad sa navedenim poljima i još puno primjera rada sa stringovima)  

Kodirano (primjer kada stisneš na tipkovnici recimo «a» a on upiše «c»)

Keypress (događaj Keypress, primjer)
Keydown (događaj Keydown, primjer)
Lista najboljih (kreiranje liste najboljih)
Ignore znak (Primjer kako onemogućiti  upisivanje pojedinih znakova, slova ili brojeva)
Explode implode (Forma se otvara polako i efektno i isto tako zatvara)
     
SQL DAO

Pwdbaza (školski primjer kreiranja i otvaranja baze podataka zaštićene paswordom).

Adresarbaza (školski primjer kreiranja i otvaranja baze podataka bez pasworda i upotreba treewiew
Skladište (školski primjer dodavanja i uzimanja iz skladišta i kontrola količine).
INNER JOIN (školski primjer naredbe inner join ).
     
   API 9 api funkcija (apiinfo, api verzija sistema, api drive, api memory, api mis, api shotdown i.t.d.)
       
    Network i registry

IRC klijent i IRC server (Tipični primjer uporabe Winsoock kontrole, irc program))

Registry modul (Modul za upisivanje u registry)
Settings (User controla za upisivanje u registry)
       
    Date & Time Godišnji kalendar (Kalendar za cijelu godinu uključujući blagdane)
Puni sat (program u puni sat javi da je puni sat)
Štoperica (samo ime govori, (broji,kreni,stani,reset))
Ples (forma pleše, primjer upotrebe timer kontrole)
Interval (pritiskom na tipku enter mijenja se interval timera)
Date Time Picker (User controla tipa kalendar)
       
    File Spremi boje (spremi postavke boja sa vaše forme u datoteku, dakle pamti postavke forme)
Input, output, append (primjer zapisivanja u datoteku i još ponešto)

Random adresar (primjer zapisivanja podataka random, to jest strogo organiziranih zapisa određene dužine)

Animacijacopy (primjer korištenja animation kontrole)
Locked (binary pristup podacima, read write,lock write, lock red write)
Tree key (moraš stisnuti 3 tipke za neki događaj)
Tekst editor (mali tekst editor, open,save,find...)
Explorer (primjer explorera, driwe, dir, file)
File (rad sa fajlovima, direktorijima i mnogo zanimljivih i korisnih primjera)
Qbasic (naredbe int, cint, len, str,asc, space te još mnogi drugi zanimljivi primjeri)
       
    User & ocx control Unos (kontrola koja ima jednu labelu i jedan text box. )
Trayicon, dbmove, crypt (Tri user controle))

Size (user kontrola tipa frame . Ima mogućnost promjene veličine frame a.))

Kalendar (User kontrola tipa kalendar. Moguće označavanje više datuma))
Treewiev( primjer dodavanja i brisanja iz treewiev kontrole)
Listwiev (dodavanje ikona u listwiev kontrolu i način pregleda)
Slider RGB (upotreba slider kontrole pri miješanju boja)
Broj+ (unesete ime, automatski  dobija  broj ispred, ako brisete drugi,  treći preuzima broj 2)
 

Za sve eventualne štete, na vašem računalu, nastale prilikom korištenja ovih programa ne snosim nikakvu odgovornost.


Dokumenti
 

Dos ( naredbe)


Unix (naredbe)


DAO SQL (naredbe)


Carnet (Obrasci kp1, kr1, kr2, kr3)


A design 2005 & Sva prava pridržana