VB i Java scipte


zbrajamo dva broja

<script language="vbscript" type="text/vbscript">

<!-

function zbrojisvedo(broj)

dim i, zbroj

for i = 1 to broj

zbroj = zbroj + 1

next

zbrojisvedo = zbroj

end function

//->

</script>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//w3c/DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<body onload="pozdrav()"> ' ovdje će pozdraviti pri ulasku na stranicu

<body> ' ovdje će na poziv

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

function pozdrav() {

alert("Dobar Dan");

}

//-->

</script>

<input type="button value="Pozdravi me!" onclick="pozdrav()>

<a href="javascript:void(pozdrav())">Pozdravi me</a>

</body>

java script komentari:

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

alert("Dobar dan") //ovo je komentar

/*

ovo je ako želimo komentirati više redova

*/

alert("Dobar dan");

//-->

</script>

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

funtion(rijec) {

rezultat="";

for(i=0; i <= (rijec.length - 1); i++)

rezultat = rijec.substr(i,1) + rezultat;

return rezultat;

}

okrenuta_rijec = okret("okreni ovaj tekst");

//-->

</script>

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

vase godine = 17

if (vasegodine < 18) {

alert("Ne možete glasati");

}

else if("vasegodine <80")

{

alert("Prestari ste");

}

else

{

alert("možete glasati");

}

//-->

</script>

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

vase godine = 17

if ((vasegodine >= 13) && ("vasegodine <=19")) 'and operator

{

alert("Ne možete glasati");

}

else if (("vasegodine ==38") || ("vasegodine == 76")) ' or operator

{

alert("Prestari ste");

}

else if (!("vasegodine ==21)) ' uskličnik isključuje

{

alert("Isključeni ste")

}

else

{

alert("možete glasati");

}

//-->

</script>

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

zbroj = 0;

for (i = 1; i <= 100; i++)

{

zbroj += i;

zbroj = zbroj + i; 'može i ovako

}

alert("Zbroj provih sto brojeva je: " + zbroj);

//-->

</script>

' primjer računa koliko brojeva je potrebno zbrojiti da se dođe do broja 2000

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

zbroj=0;

i = 0;

do

{

i++;

zbroj += i;

}

while(zbroj < 2000);

alert("Zbroj prvih " + i +" brojeva je veći ili jednak 2000.l");

//-->

</script>

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

var mjeseci = new Array(12);

mjesec[0] = "Siječanj";

mjesec[1] = "Veljača";

mjesec[2] = "Ožujak";

//idt

mjesec[12] = "Prosinac";

alert (mjeseci[5]);

//ako se krećemo kroz ovu skript petljom to se radi

for (i = 0; i < mjeseci.lenth; i++)

{

alert(mjeseci[i];

}

//-->

</script>

java script prompt:

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

var ime= prompt("kako se zovete?", "ne znam")

alert("Dobar dan, " + ime + "!");

//-->

</script>

<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--

if (confirm("odgovorite na pitanje:\n\n\t Da li ste muškarac?"))

alert("vi ste muškarac")

else

alert ("Vi ste žena")

//ako bismo htjeli upisati u više redova onda se koristi slash ili escaped znak

alert("On je rekao:\"Dobar dan!\"");

//različiti slash

\n novi redak

\t tab razmak

\" dvostruki navodnik

\'jednostruki navodnik

\b bakspace

//-->

</script>

        document.write("Posljednja izmjena: " + document.lastModified);

        document.write ("Došli ste sa stranice: " + document.referrer);

        location.href='http://antun.cjb.net';

        location.reload();

<select onChange="if (this.selectedIndex > 0) location.href = this[this.selectedIndex].value=">

<option>Odaberite s liste </option>

<option value="#stranica1.html">Stranica 1 </option>

<option value="#stranica2.html">stranica 2

</select>

if (parent != self) parent.location.href = location.href;

if (parent == self) location.href = 'index.html'; ' ovo važi za sve stranice ako koristimo frame

back i forward i koliko stranica naprijed ili nazad

<a href="javascript.void(history.back())">Prethodna stranica</a>

<a href="javascript.void(history.forward())">Sljedeća stranica</a>

<a href="javascript.void(history.go(-4))">4 stranice nazad</a>

parse int i parse float:

broj = parseInt("23gfgg"); ' vraća 23

broj = parseInt("23.34"); ' vraća 23

broj = parseInt("F2"); vraća NaN ili Not A Number

broj = parseInt("F2",16); 'vraća 242 kao heksadecimalni broj

broj = parseFloat("7.36ghf"); vraća 7.36

broj = Math.round(3.902) vraća 4

broj = Math.round(2.152) vraća 2

broj = Math.random()*100

window.setTimeout("vrijeme",1000);

var popisautomobila = new Arrray();

popisautomobila[0] = new automobil("Fiat", "Punto", "1995", "50000", "3500€");

popisautomobila[1] = new automobil("Renault", "četvorka", "1996", "40000", "2500€");

//sad ako želim saznati sve km priđene kod svih auta

zbroj = 0;

for (i=0; i < popisautomobila.length; i++)

zbroj += popisautomobila[i].km;

alert ("Ukupan broj kilometara je:\n" + zbroj);

<body onLoad="alert('stranica se učitala')">

<body onUnload="alert('Doviđenja')">

<form name = "formular" method="post" action="skripta.asp">

<input name="imeprezime" type="text" size="30">

<input name="email" type="text" size="30">

<input name="dob" type="text" size="3">

<select name="zanimanje">

<option>--Odaberite s liste--></option>

<option value="Student">Student</option>

<option value="Poduzetnik">Poduzetnik</option>

</select>

<input type="submit" value="Upiši" onClick="provjera();return false;">

</form>

//ovdje je gotova forma i sad ide upis

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">

<!--

function provjera()

{

var imeprezime = document.formular.imeprezime;

var email = document.formular.email;

var dob = document.formular.dob;

var zanimanje = document.formular.zanimanje;

if (imeprezime.value.indexOf(" ") == -1)

{

alert("Unesite vaše puno ime i prezime.");

imeprezime.focus();

}

else if ((email.value.indexOf("@") == -1) || (email.value.indexOf(".") == -1))

alert("Unesite valjanu e mail adresu.");

email.focus();

}

else if (! (parseInt(dob.value) > 0)

{

alert("Unesite valjanu vrijednost za dob.");

dob.focus();

}

else if (zanimanje.selectedIndex == 0)

{

alert("Odaberite svoje zanimanje sa liste.");

zanimanje.focus();

}

else

{

document.formular.submit();

}

}

//-->

</script>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">

<!--

function maxprozor()

{

window.moveTo(0,0);

window.resizteTo(screen.availWidth,screen.availHeight);

}

//-->

</script>

                //prozor se miče u gornji lijevi kut i veličina mu se mijenja na najveću dostupnu

<form name = "formular" method="post" action="skripta.asp">

<input name="ime" type="text" size="30">

<input name="email" type="text" size="30">

 

<input type="submit" value="Upiši" onClick="snimi(); ...">

</form>

//ovdje je gotova forma i sad ide upis

//poziva se funkcija za snimanje cookia

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">

<!--

function snimi()

{

var datum = new Date();

datum. setTime(datum.getTime() + 1000*60*60*24);

setCookie("Ime", document.formular.ime.value.datum);

setCookie("Email", document.formular.email.value.datum);

}

//-->

</script>

//sada samo u body tag dodati onLoad event handler i pozvati funkciju učitaj

<body onLoad="ucitaj()">

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">

<!--

function ucitaj()

{

var ime, email;

ime = getCookie("Ime")

if (ime) document.formular.ime.value = ime;

email = getCookie("Email");

if (email) document.formular.email.value = email;

}

//-->

</script>

function kvadrat(broj)

kvadrat = broj* broj

end function

//pozivanje

dim a , rezultat

a = 2

rezultat = kvadrat(a)

Na vrh stranice..