Aktivne internet stranice

Početna
 Stranica je posvećena gotovo isključivo ASP i java scriptu.

Nešto sam naučio u školi, pa sam napisao sam, a nešto pokupio tko zna gdje. Sretno!
(Stranica se stalno nadopunjava novim primjerima)

  ASP Anketa  (školski primjer cod a za anketu na stranici)
Brojač ili Counter (Brojač posjeta, korištena baza podataka)
Brojač File (Brojač posjeta čita iz file a. Slikoviti prikaz. Moguće postaviti svoje sličice)
Mail (školski primjer pisanja forme za slanje e maila)
Dodaj link  (Aplikacija za dodavanje novog linka na vašoj stranici,kompletna demo verzija)
Loto  (Aplikacija za određivanje slučajnih brojeva za bilo koju kombinaciju brojeva)  
Cookie  (Dodavanje cookie na računalo klijenta)  
 
     
Java script

Zodiak (funkcija za određivanje koji je horoskopski znak tog datuma. Upišete datum i na stranici izbaci taj znak)

If (funkcija za uvjet na stranici, školski primjer)
Select case (funkcija za uvjet , školski primjer)
Slika se mijenja (prijeđete mišem preko neke slike dobijete drugu sliku i obrnuto)
  RAčunalo (Primjer zbrajanja na stranici)
  Datum (Funkcija koja uvjek ispisuje današnji datum na vašoj stranici)
  Validate (Funkcija za provjeru forme. Ako netko ne popunjava obrazac kako treba poziva se funkcija za provjeru(alert))
  Desna tipka ( Scripta za onemogu?avanje kopiranja sa vaše stranice)
Tekst status bar ( U statusnoj traci tekst se kreće s desna na lijevo)
     
   Ostalo Css (tekstualni file koji određuje neke postavke na vašoj stranici, vizuelni efekti kod određivanja osobina linkova, boje fonta, određivanje class e i slično.)
Global (file sa extenzijom asa koji radi radnje koje odredite sami kod ulaska ili izlaska sa stranice)
Liste (HTMl kod za kreiranje lista na stranicama. Primjeri html lista sa sli?icama ispred i obi?ne liste)
Glazba na web stranici Kad se u?ita web stranica po?ne svirati glazba. Više primjera sa glazbom i više na?ina pisanja sa pojašnjenjem)
Zaštita email adrese Funkcija kojom se skriva vaša e mail adresa na stranici od zlonamjernih pretraživa?a koji skupljaju e mail adrese i koriste ih da vam šalju neželjenu poštu ili SPAM)
Naredbe (word dokument sa nekim SQL i ASP naredbama za rad sa bazama podataka, hrvatski meta tag, pozivanje css filea, session varijable i slično)

Free ASP hosting

 http://www.websamba.com 30

http://www.mastercompra.com/ 10

http://hosting.timus.ru/ ?

http://www.cfm-resources.com 30

http://www.brinkster.com 30

http://www.7host.com 50

http://www.efrance.fr ?

http://www.maxipointservers.net 20

http://www.ionwd.com ?

http://www.1asphost.com 100

http://www.everanet.com ?

Free ASP.NET

http://www.brinkster.com

 

 

Za sve eventualne štete, na vašem računalu, nastale prilikom korištenja ovih programa ne snosim nikakvu odgovornost.


Autor

Editori
Aedix editor

Edit pad


A design 2005 & Sva prava pridržana