Program koji kodira vašu email adresu!
U takvom obliku možete je postaviti na web stranicu
a da je ne vide slabiji spam roboti i da vam ne šalju neželjenu poštu(spam)

Email adresa koju
želite kodirati
npr: ime.prezime@net.hr
 
Tekst adrese:
vidljiv na ekranu.
npr: My email
ili preslik gornje adrese
u cijelosti ili ništa!
 
Ništa ne upisujete!

Program kodira
vašu email adresu
Na početnu stranicu..