Vijesti online, CNN najnovije viesti online, Najbolje vijesti sa RSS kanala na jednom mjestu online, Čitač RSS kanal online, ASP čitač RSS kanala, Antun RSS kanali, Antun RSS Reader online, Odaberite RSS koji ćete pratiti">
Najnovije vijesti na temu   Posao      

 • Burza trgovačka i srodna zanimanja
 • Burza uredski sluzbenici
 • Burza Virovitičko Podravska
 • Burza Vukovarsko Srijemska
 • Investicijski fondovi
 • Posao.hr
 • TEHNOS- sindikat HEP a

 •          Popis vijesti sa RSS kanala:  TEHNOS- sindikat HEP a                            Preporuka novog RSS kanala...

   Vijesti sa web stranice strukovnih radnika HEP a, TEHNOS
   • Budimo solidarni!
    Zagreb, 15. siječnja 2021.


    O B A V I J E S T
    O FONDU MEĐUSOBNE SOLIDARNOSTI RADNIKA
    ZA SANIRANJE ŠTETA OD POTRESA


    Sindikat TEHNOS osnovao je fond međusobne solidarnosti radnika za saniranje šteta od potresa.
    Sva prikupljena sredstva preusmjerit će se našim kolegicama i kolegama koji su pretrpjeli veće štete.


    Podaci računa fonda su:
    HR8223400091511111895
    TEHNOS-STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA HEP-A - FOND SOLIDARNE POMOĆI
    Ulica grada Vukovara 37
    10000 Zagreb    >
    Uplatitelji (solidarni radnici) bi se trebali javiti na e-mail (tehnos@hep.hr) s obavijesti da su uplatili sredstva, kako bi im se poslije mogla povratno slati izvješća i druge obavijesti o radu fonda.

    Korisnici (oštećeni radnici) podnose Zahtjev za sredstva fonda, koji mogu dobiti javljanjem na e-mail (tehnos@hep.hr) ili na brojeve 01 6322-230 i 098 361-158. Na iste kontakte mogu se dobiti i dodatne informacije.

    Fond je privremenog trajanja od tri mjeseca (do 15.4.2021.).


    Vaš TEHNOS!
    ______________________________________
   • Budimo solidarni!
    Zagreb, 15. siječnja 2021.


    O B A V I J E S T
    O FONDU MEĐUSOBNE SOLIDARNOSTI RADNIKA
    ZA SANIRANJE ŠTETA OD POTRESA


    Sindikat TEHNOS osnovao je fond međusobne solidarnosti radnika za saniranje šteta od potresa.
    Sva prikupljena sredstva preusmjerit će se našim kolegicama i kolegama koji su pretrpjeli veće štete.


    Podaci računa fonda su:
    HR8223400091511111895
    TEHNOS-STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA HEP-A - FOND SOLIDARNE POMOĆI
    Ulica grada Vukovara 37
    10000 Zagreb    >
    Uplatitelji (solidarni radnici) bi se trebali javiti na e-mail (tehnos@hep.hr) s obavijesti da su uplatili sredstva, kako bi im se poslije mogla povratno slati izvješća i druge obavijesti o radu fonda.

    Korisnici (oštećeni radnici) podnose Zahtjev za sredstva fonda, koji mogu dobiti javljanjem na e-mail (tehnos@hep.hr) ili na brojeve 01 6322-230 i 098 361-158. Na iste kontakte mogu se dobiti i dodatne informacije.

    Fond je privremenog trajanja od tri mjeseca (do 15.4.2021.).


    Vaš TEHNOS!
    ______________________________________
   • Budimo solidarni!
    Zagreb, 15. siječnja 2021.


    O B A V I J E S T
    O FONDU MEĐUSOBNE SOLIDARNOSTI RADNIKA
    ZA SANIRANJE ŠTETA OD POTRESA


    Sindikat TEHNOS osnovao je fond međusobne solidarnosti radnika za saniranje šteta od potresa.
    Sva prikupljena sredstva preusmjerit će se našim kolegicama i kolegama koji su pretrpjeli veće štete.


    Podaci računa fonda su:
    HR8223400091511111895
    TEHNOS-STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA HEP-A - FOND SOLIDARNE POMOĆI
    Ulica grada Vukovara 37
    10000 Zagreb    >
    Uplatitelji (solidarni radnici) bi se trebali javiti na e-mail (tehnos@hep.hr) s obavijesti da su uplatili sredstva, kako bi im se poslije mogla povratno slati izvješća i druge obavijesti o radu fonda.

    Korisnici (oštećeni radnici) podnose Zahtjev za sredstva fonda, koji mogu dobiti javljanjem na e-mail (tehnos@hep.hr) ili na brojeve 01 6322-230 i 098 361-158. Na iste kontakte mogu se dobiti i dodatne informacije.

    Fond je privremenog trajanja od tri mjeseca (do 15.4.2021.).


    Vaš TEHNOS!
    ______________________________________
   • Pomoć oštećenim radnicima u potresu
    Zagreb, 30. prosinca 2020.


    HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
    Predsjednik Uprave
    Frane Barbarić, dipl.iur.


    Poštovani,

    Sindikat TEHNOS dobija brojne upite od radnika društava HEP grupe na koji način mogu pomoći svojim kolegicama i kolegama, ali i HEP-ovim postrojenjima, koji su pretrpjeli štete od razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije.

    HEP treba pomagati svojim radnicima u nevolji, jednako onako kako će se radnici ovih dana bezrezervno žrtvovati kako bi svojim radom što brže sanirali sve štete na elektroenergetskim postrojenjima.


    Stoga predlažemo:

    1. Izdvajanje odgovarajućeg iznosa financijskih sredstava poduzeća za POMOĆ OŠTEĆENIM RADNICIMA DRUŠTAVA HEP GRUPE U POKRIVANJU TROŠKOVA OBNOVE OBJEKATA NAKON POTRESA. S obzirom na izvrsnu dobit koju će poduzeće ove godine ostvariti, smatramo da takav trošak neće narušiti poslovne planove.

    2. OSNIVANJE TRAJNOG FONDA ZA POMOĆ RADNICIMA, u koji bi radnici, sindikati, ali i poslodavac, mogli dobrovoljno uplaćivati financijska sredstva koja bi se poslije koristila za pomoć teže oboljelim ili elementarnim nepogodama oštećenim radnicima. Takav fond bi trajno riješio pitanje solidarnosti s onima kojima je to najpotrebnije i koji zbog sve raširenijeg problema nemogućnosti financiranja preskupih lijekova, pada primanja zbog dugotrajnog bolovanja ili velikih materijalnih šteta na objektima zapadaju u ozbiljne životne probleme. Sindikati i radnici će sigurno vrlo rado sudjelovati, a HEP bi sudjelovanjem pokazao da vodi brigu o svojim ljudima, posebno onim bolesnima koji su svoje zdravlje narušili tijekom dugogodišnjeg rada u poduzeću.


    Molimo Vas hitno postupanje.

    U nadi da ćete razmotriti i prihvatiti naš prijedlog, stavljamo se na raspolaganje za daljnji razvoj ideje fonda.


    S poštovanjem,

    Predsjednik TEHNOS-a:
    Denis Geto, dipl.ing.
    ______________________________________
   • Odluka o rasporedu korištenja neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2019. godinu
    Zagreb, 15. travnja 2020.

    HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
    n/r predsjednika Uprave Frane Barbarića, dipl.iur.
    HEP-Proizvodnja d.o.o.
    n/r direktora mr.sc. Roberta Krkleca
    HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
    n/r direktora Nikole Šulentića, dipl.ing.
    HEP-Trgovina d.o.o.
    n/r direktora Ante Ćurića, dipl.ing.
    HEP-Opskrba d.o.o.
    n/r direktora Maria Puntarića, dipl.oec.
    HEP-Toplinarstvo d.o.o.
    n/r direktora Zdravka Zajeca, dipl.oec.
    HEP Elektra d.o.o.
    n/r direktora Predraga Bogičevića


    Prilikom donošenja predmetne odluke pozivate se na tzv. ""izvanredne okolnosti"", iako u Republici Hrvatskoj nije proglašeno izvanredno stanje, a Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) primjenjuje se sa svim svojim odredbama.

    Predmetna odluka u cijelosti je nezakonita, jer:

    • ""smatrate“ da je radnik iskoristio cijeli godišnji odmor za 2019. godinu do 31. svibnja 2020. godine. Zakon o radu ne poznaje samovoljno „smatranje“ već člankom 84. jasno definira da neiskorišteni dio godišnjeg odmora za 2019. godinu (citat:) „radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine“.
    za vrijeme godišnjeg odmora poslodavac ne može radnicima naređivati gdje će biti, kako će ga koristiti a nikako da još budu i pripravni (citat:) „javiti se na rad odmah po pozivu“.
    • ova odluka koja utječe na vrlo bitno pravo radnika očito nije prošla savjetovanje s radničkim vijećem, poput brojnih drugih koje se donose pod utjecajem tzv. „izvanrednih okolnosti“.


    Podsjećamo i sljedeće:

    • radniku se mora izdati rješenje o korištenju godišnjeg odmora najmanje petnaest dana prije njegovog korištenja, pogotovo ako se ne poštuje plan korištenja godišnjih odmora za 2019. godinu.
    • Bilo kakav sporazum između poslodavca i radnika o odricanju od prava na godišnji odmor ili isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora je ništetan (bez učinka) i predstavlja najteži prekršaj poslodavca.
    • Nužne su osnove socijalnog dijaloga i informiranje radnika i njihovih predstavnika o važnosti razloga zbog kojih se uvode neke mjere. Samovolja dovodi do neprihvatljive represije ili nezakonitosti.


    Elektroprivredna djelatnost je jako važna, ali društva HEP grupe nisu na prvoj liniji obrane od COVID-a 19, odnosno nije potrebno pretjerivati sa radikalnim zahvatima u organizaciju rada, osim u dijelu poštivanja svih propisanih epidemioloških mjera te pridržavanja mjera fizičkog distanciranja.

    Nastavno na izneseno, sindikat TEHNOS zahtjeva da se predmetna nezakonita odluka stavi izvan snage, a radnicima omogući korištenje godišnjih odmora poštivajući Zakon o radu. Poslodavac se treba potruditi i napraviti raspored korištenja neiskorištenih dijelova godišnjih odmora za 2019. godinu do 30. lipnja, tako da budu zadovoljeni svi organizacijski i zakonski uvjeti.


    S poštovanjem,

    Predsjednik TEHNOS-a:
    Denis Geto, dipl.ing.
    ______________________________________
   • Izvještaj o sponzorstvima društava HEP grupe
    Zagreb, 10. travnja 2020.


    HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
    Predsjednik Uprave
    Frane Barbarić, dipl.iur.


    Poštovani,

    S obzirom na česte rasprave unutar i izvan poduzeća o pravima radnika HEP-a u odnosu na one u privatnom sektoru te traženja da se naši radnici odriču svojih stečenih prava, radnici vrlo često s ogorčenjem gledaju ogromnu količinu HEP-ovih sponzorskih reklama na različitim događajima: sportskim, umjetničkim, kulturnim...

    Naše radnike posebno pogađa kada se od njih traži odricanje dok istovremeno gledaju HEP-ove reklame kod profesionalnih ili poluprofesionalnih pravnih ili fizičkih osoba. Time se novac poduzeća koji je nastao njihovim radom raspoređuje u naknade i premije profesionalaca, koji su nerijetko puno imućniji od samih radnika HEP-a. Za to vrijeme, u društvima HEP grupe, unatoč desetljeća upozoravanja, veliki broj radnika koji rade u najgorim uvjetima još uvijek ima mizerne koeficijente, daleko ispod 2,0.

    Kako bismo mogli sagledati razmjere marketinškog djelovanja poduzeća u odnosu na plaće i materijalna prava naših radnika te o tome otvoriti nužnu raspravu, molimo da nam dostavite:

    pregled utrošenih financijskih sredstava za sponzorstva i donacije od strane društava HEP grupe tijekom 2019. godine, s popisom pojedinačnih primatelja i njihovih primljenih iznosa

    popis svih trenutno važećih ugovora o sponzorstvima i donacijama društava HEP grupe, s ugovorenim iznosima


    Hvala unaprijed.


    S poštovanjem,

    Predsjednik TEHNOS-a:
    Denis Geto, dipl.ing.
    ______________________________________
   • Prekovremeni i stimulirani rad za vrijeme kriznih mjera
    Zagreb, 6. travnja 2020.


    HEP - Proizvodnja d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
    n/r direktora mr.sc. Roberta Krkleca

    HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
    n/r direktora Nikole Šulentića, dipl.ing.

    HEP - Trgovina d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 n/r direktora Ante Ćurića, dipl.ing.

    HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb, Kupska 4 n/r predsjednika Uprave dr.sc. Tomislava Plavšića


    Poštovani,

    Organizacija rada, ograničenja i izvanredne mjere koje se u poduzeću provode u svrhu sprječavanja širenja COVID 19 bolesti uzrokovane koronavirusom dovele su do situacije da postoje radnici koji će za vrijeme ograničenja morati biti prisutni na radnom mjestu te ostali, koji će biti raspoređeni kod kuće.

    Radnici koji rade i moraju biti prisutni na poslu:
    - bit će plaćeni u punom radnom vremenu, jednako kao i svi oni koji nisu u obavezi rada ili ne ostvare punu satnicu
    - nisu u mogućnosti provoditi samoizolaciju već su dodatno izloženi mogućnošću zaraze
    - moraju biti u stalnoj pripravnosti zbog moguće potrebe za zamjenom nenadano oboljelih kolega

    Radnici koji rade i moraju biti prisutni na poslu većinom su smjenski radnici, kojih na mnogim radnim mjestima nema dovoljno zbog dugogodišnjeg lošeg načina kadroviranja. Pod utjecajem kriznih mjera ovi radnici su dodatno opterećeni ili većim opsegom posla ili prekovremenim radom ili oboje.

    S obzirom na povećana opterećenja, molimo da se smjenske radnike, ali i sve ostale koji će morati biti prisutni na poslu, ne izrabljuje dodatno već da ih se za odrađeno vrijeme tijekom ovog kriznog stanja plaća ukoliko su radili prekovremeno, dosljedno, na svakoj plaći za odrađeno vrijeme u proteklom mjesecu, sukladno Zakonu o radu.

    Nastavno na napisano, također smatramo da svi radnici koji imaju obavezu rada i prisutnosti na poslu zaslužuju biti stimulirani za takav rad pod povećanim opterećenjem i rizicima.

    Hvala na razumijevanju.

    S poštovanjem,

    Predsjednik TEHNOS-a:
    Denis Geto, dipl.ing.
    ______________________________________
   • Protivljenje potpisanom sporazumu o umanjenju materijalnih prava radnika za 500 kuna
    Broj: 7/20-1
    Zagreb, 1. travnja 2020.

    HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
    Predsjednik Uprave
    Frane Barbarić, dipl.iur.    Poštovani,

    Nemalo smo iznenađeni ugledavši vijest u medijima kako su se svi radnici HEP-a solidarno odrekli svojih primanja u iznosu od 500 kuna, sa svrhom solidariziranja sa sugrađanima u vezi s koronavirusom i potresom. Medijima je dano priopćenje u ime radnika, a da radnike nitko ništa nije pitao!!! Radnici se ničega nisu odrekli, već su im oduzeta njihova prava zajamčena kolektivnim ugovorom. Važeći kolektivni ugovor ima trajanje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Umjesto da se kolektivni ugovor koristi za čuvanje socijalnog mira iduće dvije godine, njegovim degradiranjem u samim začetcima važenja radnicima se šalje poruka nesigurnosti i nepovjerenja. Suglasnost TEHNOS-a za ovakva smanjenja prava radnika HEP-a nećete dobiti.

    Ovim činom svakom radniku HEP-a oduzeto je 500 kuna od novca koji su sami zaradili. Oduzeto je i onim HEP-ovim radnicima koji su također pretrpjeli direktne štete od potresa i kojima je potrebna svaka kuna. Ako se već mislilo uzimati novac od radnika, ispravno bi bilo da se taj novac i upotrijebio za pomoć oštećenim radnicima HEP-a, umjesto njegovog davanja u rupu bez dna zvanu Državni proračun.

    HEP treba pomoći potrebitima, i to većim iznosima od ovim putem namaknutih 5-6 milijuna kuna. No nejasno je zašto se uzima novac od radnika, umjesto da se donira novcem poduzeća (kojeg su upravo radnici svojim radom stvorili). Naročito je nejasno zašto se to radi u uvjetima kada HEP izvrsno posluje, a znatna količina financijskih sredstava se već daje vanjskim pravnim i fizičkim osobama, primjerice prekomjernim ustupanjem poslova vanjskim izvođačima, ili primjerice sponzorstvima profesionalaca. Većina radnika HEP-a već je dulje vrijeme zbog toga ogorčena pa bi bolje bilo da se poslovanje rastereti takvih izdataka, a ta sredstva preusmjere u predmetne humanitarne svrhe.

    Radnicima HEP-a treba dozvoliti da sami odlučuju o načinu svoje solidarnosti. Neki od njih nemaju puno, ali neki će dati i više od oduzetih 500 kuna.

    Ovom prilikom predlažemo donošenje odluke o POMOĆI OŠTEĆENIM HEP-ovim RADNICIMA U POKRIVANJU TROŠKOVA OBNOVE OBJEKATA NAKON POTRESA I LIJEČENJA ZARAŽENIH KORONAVIRUSOM. Time bi se pokazao humanitarni karakter i prema vlastitim radnicima, a ne samo ispunjenje političkih naloga na njihovu štetu.

    S poštovanjem,

    Predsjednik TEHNOS-a:
    Denis Geto, dipl.ing.
    ______________________________________
   • <font color=#3366ff>O B A V I J E S T o sindikalnoj potpori članovima koji su pretrpjeli štetu uslijed elementarne nepogode (potresa) </font>
    Zagreb, 27. ožujka 2020.


    Podsjećamo članove TEHNOS-a o postojanju Pravilnika o sindikalnim potporama, koji između ostalog predviđa i dodjelu pomoći iznosa 1.000 - 5.000 kuna u slučaju šteta od elementarnih nepogoda (požar, poplava, potres...).

    Ovom prilikom molimo članove da se jave ako imaju značajnija oštećenja na svom domu uslijed nedavnog potresa.

    Pravilnik i zahtjev za sindikalnom potporom možete dobiti u uredu sindikata, kod sindikalnog povjerenika TEHNOS-a ili naći na: http://heptehnos.hr/pogodnosti.asp.


    Vaš TEHNOS!
    ______________________________________
   • Sretan međunarodni praznik rada, dan otpora, a ne odmora!
    NE ZABORAVIMO: Krvavi začetak borbe za radnička prava u Svijetu.

    Danas smo skloni ulogu sindikata banalizirati na prodaju svinjskih polovica i prepucavanje sindikalnih čelnika u medijima, ali nekada to nije bilo tako.
    Uživanje u današnjoj povlastici slobodnog ujedinjavanja radnika, koje danas tako olako odbacujemo, nekad davno neki ljudi su platili svojim životima.

    Krvavi 1. svibnja 1886. godine u Chicagu
    Događaj koji je promijenio povijest i bio pokretač za daljnja slavlja 1. svibnja, bile su radničke demonstracije 1. svibnja 1886. godine u Chicagu, kada je u sukobima s policijom poginulo 200 radnika, a osmero ih je osuđeno na smrt.
    Radnici su tada, sukladno Rezoluciji o osmosatnom radnom vremenu donesenom 1884. godine od strane Federacija trgovačkih organizacija i Radničkog sindikata, tražili pravo na radni dan od osam sati.
    Nakon što sve legalne metode borbe za dobivanje osmosatnog radnog vremena nisu pomogle radnici su se odlučili na radikalnije metode te je 250.000 radnika krenulo u štrajk.
    S druge strane državne su se institucije spremale za borbu s radnicima kupujući naoružanje za policiju, koje je trebalo upotrijebiti protiv štrajkača.

    Dana 3. svibnja 1886. godine policija je počela pucati na radnike štrajkače u ''McCormic Ripper Works Factory'' i tom prilikom su ubijena četiri radnika, a velik broj radnika je ranjen. Čelnici sindikata su sljedeći dan sazvali masovni prosvjed u Hymarket Squeru kako bi protestirali protiv brutalnosti. Nakon što su policajaci došli i naredili im da se raziđu, bačena je bomba na policiju i tom prilikom je ubijen jedan policajac, a ranjeno 70. Policija je odgovorila pucnjavom, ubivši jednog, a ranivši mnoge druge. Iako nikada nije točno utvrđeno tko je bacio bombu, nagađa se da su to napravili anarhisti. Ovaj incident je poslužio kao izgovor za napad na ljevicu i radnički pokret. Policija je upadala i pretraživala domove i urede osumnjičenih radikala, a stotine ih je uhićeno bez optužbe.
    To je probudilo lavinu koja se više nije mogla zaustaviti, jer su se nakon toga radničke organizacije počele povećavati i slaviti taj dan. Proslave su se rado koristile za isticanje novih prava koje su tražili. Crvena zastava postala je simbolom radništva, a crvena boja na njoj označavala je krv prolivenu u sukobu s vlastima tog davnog 1. svibnja. Diljem svijeta danas se proslavlja Međunarodni praznik rada.

    Jedan od osuđenih radnika na smrt nakon prvomajskih demonstracija u Chicagu 1886. godine tada je izjavio: 'Doći će vrijeme kada će naša tišina u grobu biti glasnija od našeg glasa'.

    Smrtne kazne nema, a mi ipak ne galamimo iz petnih žila!
    ______________________________________
  • CNN
  • Informatika
  • Posao
  • Razne teme
  • Sport
  •  Vratite se doma..