Pitanja i odgovori na temu   Visual basic      

  • Baza i preuzimanje iz baze
  • SQL naredbe
  • Baza datumi..pretraga i unošenje
  • Sortiranje u listview kontroli
  • Baza sa pasw. i bez..kreiranje

  •          Odgovor na pitanje: